ตัวแทนจําหน่าย
ปั๊มน้ำแรงดันสูง
ยี่ห้อ CAT PUMPS
ออกแบบและติดตั้ง
ระบบปั๊มน้ําแรงดันสูง
เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรม
ออกแบบและติดตั้ง
ระบบคาร์แคร์
ครบวงจร
จําหน่ายอะไหล่
อุปกรณ์น้ำยา
ทําความสะอาดรถ
สําหรับคาร์แคร์
มืออาชีพ