ระบบคาร์แคร์มีทั้งหมด 3 ระบบ

 1. ระบบน้ำแรง
 2. ระบบโฟม
 3. ระบบสลายคราบ

คุณสมบัติของแขนเหวี่ยง

 1. เพิ่มความสะดวกในการทำงานของพนักงานล้าง
 2. สามารถหมุนรอบตัวรถได้ 360 องศา

ลักษณะงาน

 • ล้างรถยนต์ เสามาตราฐานสูง 5-6 เมตร
 • ล้างรถบรรทุก,รถทัวร์ เสามาตราฐานสูง 6-8 เมตร

ข้อมูลที่ลูกค้าจำเป็นต้องมีในการติดตั้งระบบคาร์แคร์

 1. ขนาดของพื้นที่
 2. ลักษณะของงานล้างรถประเภทไหน
 3. ต้องการจำนวนกี่ช่องล้าง
 4. ประเภทของน้ำที่ใช้ เช่นน้ำประปา หรือน้ำบาดาล

Catalog Download

เครื่องล้างรถแบบ 1 ช่อง

 • คลิกเพื่อดูส่วนประกอบ
  1. ปั้มน้ำแรง CAT 3CP 1120  4.2 GPM  155 BAR 1 ชุด
  2. มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI  5 HP 380V 1 ชุด
  3. ชุดปรับแรงดัน   1 ชุด
  4. ปั๊มโฟม 1 ชุด
  5. แขนเหวี่ยงน้ำแรงแสตนเลส พร้อมชุดปืนฉีดน้ำแรง 1 ชุด
  6. แขนเหวี่ยงโฟมแสตนเลส พร้อมชุดปืนฉีดโฟม 1 ชุด
  7. ซองเก็บปืนน้ำแรง ปืนฉีดโฟมแสตนเลส 2 ชุด
  8. ระบบไฟฟ้าควบคุม การทำงานของเครื่อง พร้อม สวิชเปิด ปิดด้วยระบบไฟฟ้า 24 V 1 ชุด
  9. ตู้เครื่องมือล้างรถ แสตนเลส ขนาด สูง 60 ซ.ม. กว้าง 56 ซ.ม  ยาว  76  ซ.ม. 1   ชุด
   พร้อมถังเก็บน้ำ แสตนเลส ขนาด 40 ลิตร 1 ใบ
  10. ระบบสวิชตัดไฟ กรณีน้ำหมด เพื่อป้องกันการปั๊มแห้ง 1 ชุด

เครื่องล้างรถแบบ 2 ช่อง

 • คลิกเพื่อดูส่วนประกอบ
  1. ปั้มน้ำแรง CAT 3CP 1120 4.2 GPM 155 BAR  2 ชุด
  2. มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI  5 HP 380V 2 ชุด
  3. ชุดปรับแรงดัน  2 ชุด
  4. แขนเหวี่ยงน้ำแรงแสตนเลส พร้อมชุดปืนฉีดน้ำแรง 2 ชุด
  5. แขนเหวี่ยงโฟมแสตนเลส พร้อมชุดปืนฉีดโฟม  2  ชุด
  6. ปั้มโฟม  1 ชุด
  7. ซองเก็บปืนน้ำแรง ปืนฉีดโฟมแสตนเลส 4 ชุด
  8. ระบบไฟฟ้าควบคุม การทำงานของเครื่อง พร้อม สวิชเปิด ปิดด้วยระบบไฟฟ้า 24 V  2 ชุด
  9. ตู้เครื่องมือล้างรถ แสตนเลส ขนาด สูง 100 ซ.ม. กว้าง 56 ซ.ม  ยาว  74  ซ.ม. 1 ชุด
  10. พร้อมถังเก็บน้ำ แสตนเลส ขนาด 60 ลิตร 1 ใบ
  11. ระบบสวิชตัดไฟ กรณีน้ำหมด เพื่อป้องกันการปั้มแห้ง  2 ชุด