Who Are we?

บริษัท ไทย-อเมริกันปั๊มแอนด์ซัพพลาย จํากัดเป็นตัวแทนจําหน่ายปั๊มน้ําแรงดันสูงยี่ห้อ CAT PUMPS
จากประเทศสหรัฐอเมริกาเราจําหน่ายปั๊มสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและคาร์แคร์เรามีประสบการณ์ใน
การออกแบบ ติดตั้งและมีส่วนร่วมในสายงานคาร์แคร์และอุตสาหกรรมทุกประเภทมาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี

Our Business

ตัวแทนจําหน่าย
ปั๊มน้ำแรงดันสูง
ยี่ห้อ CAT PUMPS
ออกแบบและติดตั้ง
ระบบปั๊มน้ําแรงดันสูง
เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรม
ออกแบบและติดตั้ง
ระบบคาร์แคร์
ครบวงจร
จําหน่ายอะไหล่
อุปกรณ์น้ำยา
ทําความสะอาดรถ
สําหรับคาร์แคร์
มืออาชีพ

Why Choose Cat Pumps?

CAT PUMPS มีชื่อเสียงในด้านความคงทน ไม่เสียง่าย สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีอายุการใช้งานนานมากกว่าปั๊มยี่ห้ออื่นทําให้ผู้ใช้งานไว้วางใจ หมดความกังวลเรื่องการซ่อมแซม

How To Purchase?

ทางบริษัทเรามีทีมวิศวกรปรึกษาเรื่องการติดตั้งและสเป็คที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า
ลูกค้าสามารถขอใบเสนอราคาได้จากอีเมลล์ของเรา tap@thaiamericanpump.com และ เบอร์โทรศัพท์ 02 618-6888